Nintex

Jak na procesy

Zlepšete procesy pro dodržování směrnic a předpisů

Řešíte ve firmě problémy s dodržováním předpisů a směrnic? Chcete snížit rizika pokut za nedodržování předpisů či jiných regulatorních opatření?

Většina firem bojuje v této oblasti s problémy, jako jsou zpoždění či chyby způsobené manuálními revizemi a schvalováním, nejasnosti v jaké fázi schvalování se proces nachází, nedostatečná auditní stopa a schvalovací historie, využívání neregulovaných úložišť obsahu (síťové složky, Sharepoint, Dropbox, Box a další) či nedostatečně nastavená omezení přístupových práv uživatelů.

Zvyšte odpovědnost

Kontrolujte přístup

Zvyšte přesnost

Snižte rizika pokut

Získejte auditní stopu

Zajistěte shodu

Řešení

Rychlé, snadné a výkonné řešení s Nintex Workflow

Stačí málo a hodně věcí se s okamžitým dopadem na postupy vaší firmy změní a zlepší.

Procesní workflow vytvoříte během několika hodin
Procesy probíhají dle nadefinovaných pravidel
Procesy jsou přehledné a lze je jednoduše editovat
Workflow lze tvořit formou „drag & drop“
Uživatelé pracují intuitivně v běžném prohlížeči
Máte přehled, v jaké fázi proces je, kde jej urychlit
Workflow může mít jednoduchou či složitou logiku
Workflow lze propojit s firemními aplikacemi
Přístup k dokumentům je pro uživatele regulován
Je uchovávána schvalovací historie i verze dokumentů
Nepotřebujete žádnou HW infrastrukturu navíc
Šetříte čas i peníze, uděláte více práce

Kdo využije

Kdo řešení využije

Řešení je vhodné pro všechny typy organizací jak v komerční sféře, tak ve státní správě. Zajišťuje soulad s předpisy a normami, zvyšuje bezpečnost i odpovědnost, minimalizuje rizika, poplatky a smluvní pokuty za nedodržení předpisů a směrnic.

Workflow vyžadující soulad s předpisy a směrnicemi lze využít především v oblastech jako jsou: regulatorní nařízení, právní nařízení, správa smluv, granty a dotace, schvalování půjček, správa SW či HW majetku, licenční soulad, akreditační hlášení, řízení rizik, záznamy o uchovávání předpisů, zprávy pacientů a podobně.

Detaily v produktovém listu

Názorná ilustrace přínosů

Reference

Reference

COLAS CZ, a.s.

Automatizace schvalovacích procesů

S narůstajícím počtem nabídek a smluv stála společnost COLAS před rozhodnutím, jak zefektivnit schvalovací postupy s důrazem na časové úspory a zavedení jednotného systémového přístupu řízení nabídkového procesu. Jako řešení splňující požadavky společnosti COLAS bylo vybráno automatizované schvalování nabídek a smluv od společnosti AUTOCONT.

Případová studie

Kraj Vysočina

Vnitřní integrace úřadu

V rámci vnitřní integrace úřadu bylo nasazeno portálové řešení Portál úředníka založené na technologii MS Sharepoint 2012 server doplněné produktem Nintex workflow. Byla navržena topologie farmy, určeny design a struktura intranetu, vytvořena vzorová aplikace na objednávání materiálu a provedena migrace vybraných webů.

Další reference

Continental Automotive, Fakultní nemocnice Ostrava, Jihomoravský kraj, KBC Group, Korado, Ministerstvo vnitra ČR, Mondi, NET4GAS, Provident Financial a další.

Kompetence

Společnost AUTOCONT je držitelem nejvyššího partnerského statusu společnosti Nintex v České a Slovenské republice. Jde o projev úrovně spolupráce, zkušeností z mnoha realizovaných projektů a úrovně certifikace lokálních specialistů společnosti. Díky tomu můžeme nabídnout zákazníkům na trhu kvalitnější a výhodnější služby a přenos know-how s úzkým napojením přímo na výrobce softwaru pro automatizaci a workflow.

Nintex

Produkty Nintex

Nintex Workflow

Nintex Workflow vám umožní zvládnout více práce. Rychlé fungování, automatizace každodenních procesů jako je kontrola a schvalování požadavků, pracovní postupy úkolů nebo spolupráce na dokumentech. Vytvořte workflow během několika hodin nebo dnů, ne měsíců, a zanechte tak okamžitý dopad na vašem podnikání.

Detaily v produktovém listu

Nintex Forms

Potřebujete, aby byly ve vaší organizaci zadávány údaje do návazných podnikových systémů, ať se jedná o personální data, auditní zjištění nebo žádosti, v jasně definovaném formulářovém uspořádání? Řešením je nástroj Nintex Forms, který umožňuje tvorbu strukturovaných formulářů v grafickém uživatelském rozhraní bez nutnosti znalosti programování. Standardizací vstupů pro zadávání dat či šablon pro tvorbu nových dokumentů dochází ke sjednocení procesů a zjednodušení orientace při práci s daty.

Nintex Mobile

Trávíte vy nebo vaši zaměstnanci hodně času na cestách mimo kancelář? Mobilní aplikace Nintex umožňují pořizovat záznamy online i offline, přímo v terénu do přehledných formulářů, včetně příloh např. v podobě pořízených fotografií. Data jsou automaticky odeslána do návazných podnikových systémů, odpadá tak nutnost podvojného vyplňování údajů po návratu do kanceláře. Samozřejmostí je možnost prostřednictvím mobilního zařízení podávat žádosti (o schválení nákupu, alokaci zdrojů apod.), sledovat a odbavovat probíhající procesy nebo schvalovat došlé požadavky a dokumenty.

Kontakt

Kontakt

 
 
 
 
 
 

AUTOCONT a.s.

obchod@autocont.cz
+420 910 971 111
Další zastoupení ve všech krajích ČR